Filtr

Dostupnost

Rozbočky

Tvarovky T neboli odbočky jednostranné se využívají podobně jako tvarovka X, s tím rozdílem, že jsou zde jen tři otvory. Dva otvory zaujímají pozici průběžného vedení (potrubí) a na jedné straně vystupuje jedna odbočka pod úhlem 90°, která se napojuje do průběžného vedení (potrubí). Tyto komponenty ve tvaru T jsou ve variantách kruhových a čtverhranných.
7 výsledků