Filtr

Životnost

Střešní

Střešní ventilátory jsou navrženy tak, aby pojaly velké objemy vzduchu ve střešním zařízení a odtáhly je skrze střechu ven. Ventilátory nejsou určeny pro dlouhé ventilační potrubí. Najdou uplatnění například pro: větrání průmyslových staveb (továrny, sklady apod.), v chovech zvířat (kravíny,chlévy aj.), elektrické rozvodny, trafostanice a jiná elektrická zařízení. Veškeré ceny jsou konečné a obsahují i poplatek za likvidaci zdrojů a recyklační poplatek PHE.
4 výsledků